Green Touch היא החברה הישראלית המובילה בתחום הגינות האורבניות החכמות.

גינות אורבניות יוצרות סביבת חיים חדשה ומפרה, בעיר או בכפר. הגינות אותן אנו מתכננים ומבצעים מתאימות לשטח בכל גודל קיים. הן מעניקות למרחב הביתי שטח אירוח נוסף, והופכות למתחם שימושי ואהוב על בני המקום ועל באי ביתם.

נקודת המוצא ב-Green Touch מתייחסת אל הגינה כאל מרחב המשמש את בני הבית כיחידת מגורים נוספת. יחידה זו מתפקדת במקביל לכל יתר מרחבי הבית. אנחנו מתייחסים אל הגינה בדיוק כמו שמתייחס אדריכל ומעצב לחדר השינה ולמטבח.

הליווי שאנו מעניקים כצוות, הוא ליווי מקיף. החל בשלב קבלת ההחלטות, דרך מלוא שלבי הביצוע, וכלה בהגשת הגינה החדשה. גישתנו היא מחויבות לעמידה קפדנית בזמנים הנקבעים מראש, בטיב המוצרים והצמחייה הנבחרים, ובביצוע חסר פשרות.

על כך ישמחו להעיד לקוחותינו – ואנחנו מקווים לראותך ביניהם.
אביאל ואיליה